Monthly Archives: Březen 2013

Když začala aféra kolem >>privatizace<< společnosti Dell, tj. o stažení jejích akcií z burzy a přechodu na model veřejně neobchodované společnosti, nebylo snad v České republice jediné médum, které by o tomto aktu informovalo věcně správně. Pro většinu to byla hotová věc. Michael Dell, společnost Silver Lake a firma Microsoft měli zaplatit 24 miliard dolarů a věc byla vyřízena. Nic podobného se ovšem stát nemuselo a od začátku bylo jasné, že princip akcionářství nelze...

trh

Pozn.: Prognóza prodejů mobilních telefonů koncovým spotřebitelům v ČR a Západní Evropě (v tisících kusů).

Základní přístroje: dominantními funkcemi je volání/SMS, typicky bez operačního systému a dotykového displeje.
Střední třída: omezené konzumovat mobilní obsah, jen výjimečně tvorba obsahu (malý displej/rozlišení, slabý výkon).
Prémiové telefony: výkonné smartphony se špičkovými displeji a rozsáhlou konektivitou.

Zdroj: Gartner, březen 2013.
(Petr Blažek)

Je skvělé, že se Inside č.4 věnoval elektronizaci zdravotnictví. V rámci eGovernementu je to asi nejsložitější oblast. Nikoliv programově či technologicky, ale zejména vztahově. Proto má elektronizace ve zdravotnictví tak podstatný politický rozměr. Z odborného hlediska je zcela zřejmé, že zdravotnictví bez elektronizace není schopno řídit systém zdravotního pojištění. Poptávka po elektronizaci v době, kdy se systém pojištění opět dostává do záporné bilance je zřejmá. Politicky je vyjádřena v programovém prohlášení současné koaliční vlády, odborně...

Vážená redakce, Dovolte mi, abych reagoval na některá tvrzení ohledně eGovernmentu, která zazněla v předcházejících dvou vydáních INSIDE. Především bych rád upozornil, že i když to nemusí být zřejmé na první pohled, eGovernment rozhodně neleží u ledu. Naopak, eGovernment jeví známky života jak na úrovni strategického řízení, tak i na realizační úrovni. Na jaře 2011 obnovila svoji činnost Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, jako poradní orgán vlády. V rámci Rady vznikly dva pracovní...

Do konce roku se zúčastním hlavně Vánoc – jinými slovy, v závěru roku je konferencí a seminářů méně, takže místo plánování jednotlivých akcí se spíš pokusím zamyslet nad tím, které konference a další akce mě zajímají v průběhu celého roku a které se snažím navštívit. Z profesního hlediska se snažím si vybírat z těchto okruhů: business, technologie a management. V prvním okruhu mě zajímají především konference, které diskutují či řeší možnou změnu paradigmatu v...

Kalendář v INSIDE považuji za velmi užitečný a vyčerpávající přehled akcí, nejen z oboru IT, který lze jinak jen složitě získat. Bohužel ale nemám možnost zúčastnit se ani zdaleka tolika konferencí a ostatních akcí, jak bych rád. Z akcí naplánovaných do začátku letních prázdnin považuji za nejzajímavější, tradičně dobře obsazenou, konferenci Systémová integrace. Hlavním letošním tématem je konkurenceschopnost ČR a služby veřejné správy. Sami se velmi intenzivně věnujeme rozvoji konkurenceschopnosti našich zaměstnanců, a tedy i...

Správu počítačové sítě WAN společnosti Net4Gas zajistí v následujících pěti letech firma Dial Telecom. Kontrakt má hodnotu více než 80 milionů korun. V rámci zakázky zabezpečí dodavatel chod více než 160 lokalit zákazníka v 11 krajích ČR (celkem 350 aktivních síťových zařízení) a 1 600 km tras dálkových a areálových optických a metalických kabelů.

Koncepci a dokument s názvem Digitální Česko 2.0, aneb Cesta k digitální ekonomice, která mimo jiné stanovuje cíle státu v této oblasti do roku 2020 a ukládá sedmnáct opatření, schválila Vláda ČR. Mezi specifikované cíle patří: a) posílení digitální ekonomiky odlišným regulačním přístupem s důrazem na samoregulační mechanismy; b) podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu; c) efektivní využití rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů; d) zvyšování dostupnosti ICT pro všechny; e) svoboda přístupu k internetu; f) přístup občanů prostřednictvím internetu k informacím vytvářeným veřejným sektorem; g) podpora legální nabídky audiovizuálních služeb; h) garance pro obyvatele volně přijímat programy médií veřejné služby prostřednictvím zemského vysílání.