Archiv Observer

Archiv Observer

Tzv. třetí magnetický stav prokázali vědci z Massachusetts Institute of Technology. Nazvali jej QSL – Quantum Spin Liquid a rozšířil paletu doposud známých a prokázaných stavů, tj. feromagnetizmu a antiferomagnetismu. V QSL každá částice pravidelně mění svůj magnetický moment, přičemž není ovlivňována svým okolím.

Podporu telekomunikační skupině Deutsche Telekom zvažuje její minoritní vlastník německý stát. Namísto vyplacení části dividend by firma emitovala nové akcie, jejichž výnos by využila na investice do širokopásmových sítí. Rozhodnutí nebylo oficiálně potvrzeno.

230,4 milionu eur vyčerpalo od dubna 2012 Ministerstvo financí SR jako zprostředkovatelský orgán Operačního programu Informatizace společnosti z Evropského fondu regionálního rozvoje. Z prostředků OPIS vyčleněných na letošní rok údajně nepropadnou žádné.

Systém nazvaný Cloud-Offloaded GPS vyvinuli výzkumníci společnosti Microsoft. Jeho princip spočívá v přesunutí části výpočtů GPS/geolokace do cloudu. Systém sbírá z družic pouze nejdůležitější údaje, další dohledá v databázi. Technologie CO-GPS údajně spotřebuje o 99,96 procenta méně elektrické energie než konvenční řešení.

Na projekt >>Elektronické služby Úřadu průmyslového vlastnictví SR<< vyčlenilo ministerstvo financí částku 3,32 milionu eur. V jeho rámci má vzniknout i integrovaný informační systém průmyslového vlastnictví.

Telekomunikační úřad SR přiděloval frekvence FWA v pásmu 10 GHz. Všichni žadatelé o kmitočty v deseti lokalitách byli úspěšní. Každý dostal blok 2 x 7 MHz na období deseti let. Jednorázová úhrada činila minimálně 665 eur. Čtyři města ale nezaujala žádného ze žadatelů.

V průběhu příštího roku by měla společnost Google uvést na trh vlastní mobilní zařízení X Phone a X Tablet. Vyrábět je bude firma Motorola, kterou provozovatel nejužívanějšího internetového vyhledávače koupil za 12,5 miliardy dolarů. Doposud Google vyráběl mobilní telefony a tablety značky Nexus s pomocí třetích stran.

Společnost Telefónica Slovakia se nemusí omlouvat firmě Orange Slovensko. Bratislavský krajský soud v červnu letošního roku vynesl rozsudek, dle kterého došlo v rámci reklamní kampaně O2 k diskreditaci značky Orange. Nejvyšší soud tento verdikt zrušil.